HP Officejet 6210 Yardım

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Kullanım Kılavuzu

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Kullanıcı Kılavuzu

background image

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, LP
Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Önceden yazılı izin alınmaksızın
çoğaltılması, alıntı yapılması ve
çevrilmesi, telif hakkı yasalarının izin
verdiği durumlar dışında yasaktır.

Adobe ve Acrobat logoları, Adobe
Systems Incorporated'in Birleşik
Devletler'de ve/veya başka ülkelerde
ya tescilli ticari markaları ya da ticari
markalarıdır.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP®, ve Windows
2000® Microsoft Corporation'un
A.B.D'de tescilli ticari markalarıdır.
Intel® ve Pentium®, Intel
Corporation'un tescilli ticari
markalarıdır.
Energy Star® ve Energy Star logoları®
Birleşik Devletler Çevre Koruma
Örgütü'nün A.B.D.'deki ticari
markalarıdır.
Yayın no: Q5800-90163
Second edition

Bildirim

HP ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili tüm
garantiler, bu ürünlerle ve hizmetlerle
birlikte gelen hızlı garanti
bildirimlerinde belirtilir. Burada yer
verilen hiçbir bildirimin ek bir garanti
oluşturduğu düşünülmemelidir. HP,
burada yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından veya eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.
Hewlett-Packard Company, bu
belgenin veya tarif ettiği programın
yerleştirilmesi, performansı ya da
kullanımı ile ilgili ya da bunlardan
doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı
zarar için yükümlü olamaz.
Not: Düzenleyici bilgiler, bu rehberin
teknik bilgiler bölümünde bulunabilir.

Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin
kopyalanması yasal değildir. Emin
olmadığınızda, önce bir yasal temsilci
aracılığıyla kontrol edin.

Resmi belgeler:

Pasaportlar

İltica belgeleri

Hizmet belgeleri

Kimlik rozetleri, kartları
veya rütbe işaretleri

Resmi damgalar:
Posta damgaları
Besin damgaları

Devlet kurumlarından çekilen
çekler ya da ödeme emirleri

Kağıt para, seyahat çekleri veya
posta havaleleri

Mevduat sertifikaları

Telif hakkı olan çalışmalar

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yangın ya da elektrik

çarpması riskini önlemek için,
bu ürünü yağmura ya da
neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.

Uyarı

Potansiyel elektrik

çarpması riski

1

Kurulum posterindeki tüm
yönergeleri okuyun ve anlayın.

2

Aygıtı bir güç kaynağına
bağlarken sadece topraklı
elektrik prizi kullanın. Prizin
topraklı olup olmadığını
bilmiyorsanız, bir elektrikçi
aracılığıyla kontrol edin.

3

Ürünün üzerinde yazan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.

4

Bu ürünü, temizlemeden önce,
prizlerden çıkarın.

5

Bu ürünü suya yakın bir yerde ya
da ıslak olduğunuzda
yerleştirmeyin ya da kullanmayın.

6

Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey
üzerine güvenli bir biçimde
yerleştirin.

7

Ürünü, kimsenin kablosuna
basmayacağı ya da kabloya
takılmayacağı ve kablonun hasar
görmeyeceği korunaklı bir yere
yerleştirin.

8

Ürün normal olarak çalışmazsa,
çevrimiçi Sorun giderme yardım
bilgilerine bakın.

9

İçinde kullanıcı tarafından
onarılabilecek parça yoktur.
Servis için yetkili servis
personeline başvurun.

10

İyi havalandırılan bir alanda
kullanın.