Pomoč HP Officejet 6210

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Uporabniški priročnik

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Uporabniški priročnik

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje brez predhodnega pisnega
dovoljenja je prepovedano, razen v
primerih, ki jih dovoljuje Zakon o
avtorskih pravicah.

Logotipa Adobe in Acrobat sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni
znamki Adobe Systems d.d. registrirani
v ZDA in/ali drugih državah.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® in Windows
2000® so v ZDA registrirane blagovne
znamke podjetja Microsoft
Corporation.
Intel® in Pentium® sta zaščiteni
blagovni znamki korporacije Intel.
Energy Star® in Energy Star logo® sta
v ZDA registrirani blagovni znamki pri
ameriški agenciji za zaščito okolja
EPA.
Številka publikacije: Q5800-90170
Second edition

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so dodane
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne
odgovarja za tehnične ali založniške
napake ali izpuščeno vsebino.
Podjetje Hewlett-Packard ne odgovarja
za naključne ali posledične poškodbe v
povezavi z ali zaradi opreme, izdelave
ali uporabe tega dokumenta in
programskega materiala, ki ga opisuje.
Opomba: Upravne informacije najdete
v poglavju Tehnične informacije tega
priročnika.

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste v
dvomih, najprej preverite pri pravnem
zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

Potni listi

Dokumenti za priseljevanje

Dokumenti o služenju
vojaške obveznosti

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:
Poštne znamke
Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Denar, potovalni čeki ali denarne
nakaznice

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

Varnostne informacije

Opozorilo

Da bi preprečili

nevarnost vžiga ali
električnega udara, izdelka
ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.

Opozorilo

Možna

nevarnost električnega udara

1

Prebrati in razumeti morate vsa
navodila na plakatu za
nastavitev.

2

Ko napravo priključujete v
električno omrežje, mora biti
vtičnica ozemljena. Če ne veste
zagotovo, ali je ozemljena, naj to
preveri usposobljen električar.

3

Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.

4

Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.

5

Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če ste
mokri.

6

Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7

Izdelek postavite na varno, kjer
ne bo mogel nihče stopiti ali se
spotakniti ob priključek in se le-ta
ne bo poškodoval.

8

Če naprava ne deluje normalno,
si oglejte spletno pomoč za
odpravljanje napak.

9

V notranjosti ni delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik.
Servisiranje prepustite
usposobljenim serviserjem.

10

Napravo uporabljajte na dobro
prezračevanem mestu.