HP Officejet 6210 leírás

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Használati útmutató

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Felhasználói kézikönyv

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Az itt található információ előzetes
figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Bárminemű sokszorosítás, átdolgozás
vagy fordítás csak előzetes írásos
engedéllyel lehetséges, ez alól csak a
szerzői jogi törvényben meghatározott
esetekben lehet eltérni.

Az Adobe és az Acrobat embléma az
Adobe Systems Incorporated
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Windows®, a Windows NT®, a
Windows Me®, a Windows XP® és a
Windows 2000® a Microsoft
Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Intel® és a Pentium® az Intel
Corporation bejegyzett védjegye.
Az Energy Star® és az Energy Star ®
embléma az Amerikai Egyesült
Államok Környezetvédelmi Hivatalának
(United States Environmental
Protection Agency) Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye.
Kiadványszám: Q5800-

90160

Second edition

Közlemény

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó kizárólagos
garanciavállalás a kinyilatkoztatott
garanciavállalásban olvasható, mely
az adott termékekhez és
szolgáltatásokhoz van mellékelve. Az
itt leírtak semmiképpen sem
tekinthetők további
garanciavállalásnak. A HP-t nem
terheli felelősség az ebben a
dokumentumban foglalt technikai vagy
szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
A Hewlett-Packard Company nem
felelős az olyan közvetlen vagy
közvetett károkért, melyek a jelen
dokumentumban megadott információk
és az általuk leírt program
felhasználása folytán keletkeztek.
Megjegyzés: A hatósági információk a
kézikönyv műszaki adatok című
fejezetében találhatók.

A legtöbb országban tilos másolatot
készíteni az alábbiakról. Ha kétségei
merülnek föl, kérje ki egy jogi szakértő
véleményét.

Hivatalos iratok vagy
dokumentumok:

Útlevelek

Bevándorlási iratok

Hadkötelezettséggel
kapcsolatos iratok

Azonosítójelvények vagy
azonosítókártyák

Hivatalos pecsétek:
Postabélyegek
Élelmiszerjegyek

Állami hivatalokra kiállított
csekkek vagy váltók

Bankjegyek, utazási csekkek
vagy átutalási megbízások

Letéti jegyek

Szerzői jogvédelem alá tartozó
dokumentumok

Biztonsági információk

Figyelem!

A tűz vagy

elektromos áramütés
kockázatának elkerülése
érdekében óvja a készüléket
az esőtől vagy bármilyen
nedvességtől.

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, melyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.

Figyelem!

Áramütés

kockázata

1

Olvassa el figyelmesen a
telepítési kártyán szereplő
összes utasítást.

2

A készüléket csak földelt
aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben nem biztos abban,
hogy a csatlakozóaljzat el van
látva földeléssel, forduljon
szakemberhez.

3

Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi
figyelmeztetést és utasítást.

4

Tisztítás előtt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali aljzatból.

5

A készüléket nem szabad víz
közelében illetőleg nedves testtel
üzembe helyezni és használni.

6

A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7

Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol
senki nem léphet a kábelekre,
illetve ahol senki nem botolhat
meg a vezetékekben, és ahol
mód van a vezetékek
károsodásoktól való
megvédésére.

8

Ha a készülék nem működik
szabályszerűen, olvassa el az
on-line hibaelhárítási súgót.

9

A készülék belsejében nincsenek
a felhasználó által javítható
alkatrészek. A javítást bízza
képzett szervizszakemberekre.

10

A készüléket jól szellőző
helyiségben használja.