HP Officejet 6210 ohje

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Käyttöopas

background image

HP Officejet 6200 series all-in-one

Käyttöopas

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta.
Kopioiminen, muuntaminen tai
kääntäminen ilman kirjallista lupaa on
kielletty muutoin kuin
tekijänoikeuslakien sallimissa rajoissa.

Adobe ja Acrobat ovat Adobe
Systemsin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® ja Windows
2000® ovat Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel® ja Pentium® ovat Intel
Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Energy Star® ja Energy Star -logo®
ovat Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviraston (EPA)
Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Julkaisunumero: Q5800-90144
Second edition

Ilmoitus

HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat
takuut on ilmoitettu tuotteiden tai
palveluiden ohessa toimitetuissa
takuuehdoissa. Mitään tässä
asiakirjassa ilmoitettuja tietoja ei tule
pitää lisätakuuna. HP ei vastaa tässä
asiakirjassa mahdollisesti olevista
teknisistä tai toimituksellisista virheistä
tai puutteista.
Hewlett-Packard Company ei vastaa
suorista tai epäsuorista vahingoista,
jotka seuraavat tämän käyttöoppaan ja
oppaassa kuvatun ohjelmiston
käytöstä tai toiminnasta.
Huomautus: Säädöstietoja on tämän
oppaan Tekniset tiedot -osassa.

Useissa maissa ei ole sallittua kopioida
seuraavia asiakirjoja. Jos olet
epävarma siitä, saako tiettyä kohdetta
kopioida, ota yhteys lakimieheen.

Viralliset asiakirjat:

passit

maahanmuuttoasiakirjat

asevelvollisuuteen liittyvät
asiakirjat

henkilötodistukset ja
virkamerkit

leimamerkit
postimerkit
ruokakupongit

valtion virastojen sekit ja
maksumääräykset

paperiraha, matkasekit ja
maksuosoitukset

talletustodistukset

tekijänoikeuslailla suojatut
teokset.

Turvallisuustietoja

Varoitus

Älä altista laitetta

sateelle tai muulle
kosteudelle. Kosteus voi
aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.

Kun käytät laitetta, noudata aina
turvallisuusmääräyksiä, jotta palovaara
ja sähköiskujen riski olisi
mahdollisimman pieni.

Varoitus

Sähköiskun vaara

1

Lue asennusohjeet ja varmista,
että ymmärrät ne.

2

Liitä laite vain maadoitettuun
pistorasiaan. Jos et tiedä, onko
pistorasia maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan.

3

Noudata kaikkia laitteeseen
merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

4

Irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta ennen
puhdistamista.

5

Älä asenna tai käytä laitetta
veden lähellä tai kun olet märkä.

6

Aseta laite tukevalle alustalle.

7

Sijoita tuote suojattuun paikkaan,
jossa kukaan ei voi astua
virtajohdon päälle tai kompastua
siihen ja jossa virtajohto ei pääse
vioittumaan.

8

Jos laite ei toimi normaalisti,
katso lisätietoja käytönaikaisesta
vianmääritysohjeesta.

9

Laitteessa ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Jätä laitteen
huoltaminen ammattitaitoisen
huoltohenkilön tehtäväksi.

10

Käytä laitetta paikassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto.